سفارش تبلیغ
صبا
تنگدستى بزرگتر مرگ است . [نهج البلاغه]